Fokale anfall

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av fokale anfall hos barn 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Hos barn med fokale anfallsformer anbefaler vi okskarbazepin eller lamotrigin som førstevalg
  • Som annetvalg anbefaler vi levetiracetam, karbamazepin eller valproat
  • Topiramat, klobazam*, zonisamid, lakosamid, eslikarbazepin, fenobarbital og fenytoin kan også forsøkes
  • Dersom man ikke oppnår anfallskontroll etter å ha forsøkt 2-3 adekvate antiepileptikaregimer, anbefaler vi å vurdere ikke-farmakologisk behandling i form av epilepsikirurgi. Hvis dette ikke er aktuelt kan vagus nervestimulering eller ketogen diett forsøkes

 

Anbefaling: Sterk.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Hos barn med Fokale anfall finnes det kun én studie med høyeste evidensnivå1, mens det er 19 studier av lavere kvalitet2. Basert på dette vil okskarbazepin være førstevalget. Basert på de øvrige studiene, ekstrapolering fra studier på voksne3 og klinisk erfaring vil lamotrigin, karbamazepin, levetiracetam, eslikarbazepin, valproat, topiramat, klobazam*, zonisamid, fenobarbital eller fenytoin alle kunne forsøkes.

 

*Ikke registrert i Norge

Referanser 

1. Guerreiro MM, Vigonius U, Pohlmann H et al. A double-blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy Res 1997; 27: 205-13.
2. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
3. Pellock JM, Carman WJ, Thyagarajan V et al Efficacy of antiepileptic drugs in adults predicts efficacy in children: a systematic review. Neurology 2012; 79: 1482-9.