Seksualitet

24.04.2023Versjon 1.2

Seksualitet 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at behandlende lege drøfter seksuelle spørsmål med alle unge og voksne med epilepsi
  • God anfallskontroll anses som den viktigste faktor for å unngå seksuelle problemer
  • Vi foreslår at behandlende lege informerer om at både epilepsien, epilepsibehandlingen og psykososiale faktorer kan påvirke seksualfunksjonen

 

Anbefaling: Våre forslag

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring

 

Selv om de fleste med epilepsi har et helt normalt seksualliv, rapporterer opp til 20-30 % om seksuelle problemer. Vanligst er redusert lystfølelse eller vansker med å få orgasme12. Det er flere årsaker til slike problemer. Epilepsietiologien, anfall og/eller interiktal epileptisk aktivitet og bruk av antiepileptika kan alle påvirke seksualfunksjonen1234567. Viktig er også psykososialt stress, ikke minst angst for at seksuell aktivitet skal utløse anfall23.

 

Epilepsi lokalisert til høyre temporallapp har vært forbundet med seksuell dysfunksjon, sannsynligvis på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. Dette kan gi redusert seksuell interesse56.

 

Bruk av enzyminduserende antiepileptika, dvs. legemidler som påvirker på cytocrom-450 systemet, kan gi lavere fritt testosteron. Testosteron er av betydning for seksuell lyst. Det er de enzyminduserende legemidlene (for eksempel fenytoin, fenobarbital, karbamazepin) som mest entydig har vært assosiert med seksuelle problemer. Å skifte til et ikke-enzyminduserende medikament er vist å kunne gi en bedring av seksualfunksjonen. Men det er få og små studier på dette feltet, og resultatene må tolkes med varsomhet4.

 

Før man ev. skifter til et ikke-enzyminduserende legemiddel bør man ha utelukket andre årsaker, for eksempel depresjon. Noen ganger kan henvisning til sexolog være nødvendig.

 

Referanser 

1. Morrell MJ, Sperling MR, Stecker M et al. Sexual dysfunction in partial epilepsy: a deficit in physiologic sexual arousal. Neurology 1994; 44: 243-7.
2. Morrell MJ, Guldner GT. Self-reported sexual function and sexual arousability in women with epilepsy. Epilepsia 1996; 37: 1204-10.
3. Matos G, Alvarenga TA, Tufik S et al. Sexual dysfunction and epilepsy: the reasons beyond medications. Epilepsia 2013; 54: 205-6.
4. Luef G, Madersbacher H. Sexual dysfunction in patients with epilepsy. Handb Clin Neurol 2015; 130: 383-94.
5. Verrotti A, Loiacono G, Laus M et al. Hormonal and reproductive disturbances in epileptic male patients: emerging issues. Reprod Toxicol 2011; 31: 519-27.
6. Verrotti A, D‘Egidio C, Mohn A et al. Antiepileptic drugs, sex hormones, and PCOS. Epilepsia 2011;52: 199-211.
7. Henning O, Nakken KO, Træen B et al. Sexual problems in people with refractory epilepsy. Epilepsy Behav 2016; 61: 174-9