Om Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

31.01.2018Versjon 1.0

Innledning og anbefaling 

I Norge er høyspesialisert behandling av epilepsi samlet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Mennesker med vanskelig epilepsi fra hele landet kan henvises hit for tverrfaglig utredning og behandling.

 

Hvem kan komme til SSE?

De fleste som henvises har ikke fått anfallskontroll med medisiner. På SSE får de videre utredning og behandling. Personer med en uavklart anfallssituasjon, hvor man ikke har kunnet stille en diagnose, kan også henvises til SSE for diagnoseavklaring. Pasientene kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser. Alle pasienter bør imidlertid ha vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, før pasienten henvises til SSE.

 

Tverrfaglighet er avgjørende

SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi som ikke har effekt av vanlig medikamentell behandling og/eller der epilepsien medfører psykososiale og andre vansker. Vårt tverrfaglige team gjør en bredt anlagt utredning, som er avgjørende for vellykket behandling. Utredningen består av å stille riktig diagnose samt å finne den optimale behandling av epilepsi- og anfallstype. Teamet utreder også konsekvenser epilepsien har for yrke, skole og sosial fungering.

 

Kurs og undervisning

Pasienter og pårørende får undervisning i epilepsi under oppholdet. Helsepersonell fra SSE underviser ved boliger, skoler og barnehager over hele landet.

 

Vi bruker også videokonferanser i dette arbeidet. Pårørende og helsepersonell fra hele landet deltar på kurs ved SSE.

 

 SSE- Norges eneste spesialsykehus for epilepsi