Andre fokale idiopatiske epilepsier

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av andre fokale idiopatiske epilepsier hos barn 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Ved de fokale idiopatiske oksipitallappsepilepsiene forslår vi okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin, levetiracetam eller valproat som førstevalg
  • Alternativt kan man forsøke sultiam*, topiramat, zonisamid eller et lavdosert benzodiazepin

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Av andre fokale idiopatiske epilepsier har vi oksipitale epilepsier av Panayiotopolous og Gastaut type. Her blir preparatvalgene som ved Rolandisk epilepsi, bortsett fra at vi ikke har evidens for bruk av sultiam. Det må understrekes at vi ved valg av preparat ved disse epilepsiformene har et svært svakt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag123.

 

*Sultiam er ikke registert i Norge, men kan fås på registeringsfritak og dekkes etter søknad. Det påhviler den som skriver ut preparatetet en plikt til å skaffe seg kjennskap til det. Vanligste bivirkning ved sultiam er tungpustethet, dette er ofte doseavhengig. Det er anbefalt å kontrollere blodverdier og elektrolytter ved behandling med sultiam.

Referanser 

1. Covanis A. Panayiotopoulos syndrome: a benign childhood autonomic epilepsy frequently imitating encephalitis, syncope, migraine, sleep disorder, or gastroenteritis. Pediatrics 2006; 118: e1237-43.
2. Sanchez Fernandez I, Loddenkemper T. Pediatric focal epilepsy syndromes. J Clin Neurophysiol. 2012; 29: 425-40.
3. Mellish LC, Dunkley C, Ferrie CD et al. Antiepileptic drug treatment of rolandic epilepsy and Panayiotopoulos syndrome: clinical practice survey and clinical trial feasibility. Arch Dis Child. 2015; 100: 62-7.