Hvem har utarbeidet retningslinjen?

10.11.2016Versjon 1.0

Forfattere 

For å få en bredest mulig forankring av retningslinjen har vi rekruttert fagpersoner innen epilepsifeltet fra hele landet. Gruppen er bredt tverrfaglig sammensatt. Fagpersoner fra SSE er i flertall. Dette er naturlig fordi SSE har landsfunksjoner på de fleste områder innen fagfeltet og er det eneste spesialsykehuset for epilepsi i landet. Brukerrepresentanter fra Norsk epilepsiforbund har vært aktivt med gjennom hele arbeidet.

 

Arbeidsgruppe diagnostikk og behandling

NAVN TITTEL ARBEIDSSTED
Karl O. Nakken Overlege og prosjektleder SSE, Oslo universitetssykehus
Ellen Sundland Kjendbakke Pedagog og prosjektleder SSE, Oslo universitetssykehus
Kari M. Aaberg Overlege SSE, Oslo universitetssykehus
Erik Taubøll Professor Nevrologisk avd., Rikshospitalet Oslo universitetssykehus
Eylert Brodtkorb Professor Nevrologisk avd., St. Olavs Hospital
Bernt Engelsen Professor Nevrologisk avd., Haukeland universitetssykehus
John Wilson Overlege Klinisk nevrofysiologisk avd. SSE, Oslo universitetssykehus
Thorsten Gerstner Overlege Barneavd., Sørlandet sykehus, Arendal
Omar Hikmat Overlege Barneavd., Haukeland universitetssykehus
Inger Sandvig Overlege Barneavd. Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
Susanne Henning Overlege Barneavd., Sykehuset Vestre Viken, Drammen
Kathrine Cammermeyer Haavardsholm Klinisk ernæringsfysiolog

SSE, Oslo universitetssykehus

Henrik Peersen Brukerrepresentant Norsk Epilepsiforbund
Gunn Kleven Bibliotekar Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

Arbeidsgruppe oppfølging og rehabilitering

NAVN TITTEL ARBEIDSSTED
Karl O. Nakken Overlege og prosjektleder SSE, Oslo universitetssykehus
Ellen Sundland Kjendbakke Pedagog og prosjektleder SSE, Oslo universitetssykehus
Merete Lillevand Hem Fagutviklingssykepleier SSE, Oslo universitetssykehus
Nann C. E. Hauge Fagutviklingssykepleier SSE, Oslo universitetssykehus
Henrik Peersen Brukerrepresentant Norsk Epilepsiforbund
Therese Ravatn Brukerrepresentant Norsk Epilepsiforbund
Grethe Helde Avdelingssykepleier Institutt for Nevromedisin ved NTNU
Eylert Brodtkorb Professor Nevrologisk avd., St. Olavs Hospital
Vibeke Engerdalen Vernepleier

Røysumtunet

Heidi Framstad Sykepleier, faglig leder

Røysumtunet

Sunniva D. Bjørnvall Spesialfysioterapeut SSE, Oslo universitetssykehus
Yvonne Modig Brensdal Sosionom SSE, Oslo universitetssykehus
Ellen Pettersen Fagutviklingssykepleier SSE, Oslo universitetssykehus
Sofie Nyquist Sundsbak Spesialergoterapeut SSE, Oslo universitetssykehus
Mari Christoffersen Ergoterapeut SSE, Oslo universitetssykehus
Camilla Voss Spesialpedagog Solberg skole
Stina Maria Karlsson Spesialpedagog

SSE, Oslo universitetssykehus

Ylva Østby Psykologspesialist SSE, Oslo universitetssykehus
Kathrine Cammermeyer Haavardsholm Klinisk ernæringsfysiolog

SSE, Oslo universitetssykehus