Brukerorganisasjoner og likepersonsarbeid

24.04.2023Versjon 1.2

Brukerorganisasjoner og likepersonsarbeid 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at personer med epilepsi og deres pårørende får informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner og deres likepersonsarbeid

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring og brukerinnspill.

 

Helsemyndighetene anbefaler at alle som kommer inn i helse- og omsorgstjenesten med en alvorlig eller langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse mv., bør få tilbud om å møte en likeperson1. Likepersonsarbeid defineres ofte som en samhandling mellom personer som opplever ”å være i samme båt”, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Likepersonsarbeid vil normalt ha som utgangspunkt at én av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Denne personen blir gjerne kalt likeperson23.

 

Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom er arenaer for ulike typer likepersonsarbeid innen epilepsi. Begge organisasjonene har lokalforeninger over hele landet. De arrangerer kurs og samlinger for mennesker med epilepsi og deres pårørende, både landsdekkende og lokalt. I tillegg arrangeres det årlige familie - og ungdomsleire.

 

Praktisk informasjon

Norsk Epilepsiforbund har også en likepersonstelefon, Epifon1. I tillegg kan Norsk Epilepsiforbunds administrasjon kontaktes for rådgivning og informasjon.

 

Norsk Epilepsiforbund

Karl Johansgt. 7

0154 Oslo

22 47 66 00

post@epilepsi.no

www.epilepsi.no

 

Epifon1

22 00 88 00

epifon1@epilepsi.no

 

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Karl Johans gate 7

0154 Oslo

22 47 65 90

nefu@nefu.no

Referanser 

1. Helse - og omsorgsdepartementet. Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.Meld.st.26,. 2014-2015.
2. Fraser RT, Johnson EK, Lashley S et al. PACES in epilepsy: Results of a self-management randomized controlled trial. Epilepsia 2015; 56: 1264-74.
3. Sosial - og helsedepratmentet. Å være i samme båt. Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner. 2001.