Dravet syndrom

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av Dravet syndrom 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår valproat som førstevalg
  • Klobazam*, stiripentol, topiramat eller klonazepam foreslås som annetvalg
  • Levetiracetam og zonisamid kan også forsøkes
  • Tilstanden er svært farmakoresistent og ikke-farmakologisk behandling bør vurderes, spesielt diettbehandling
  • Vi foreslår at disse pasientene henvises til barnelege/nevrolog med spesialkompetanse

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Kunnskapsgrunnlaget for behandling av denne sjeldne og svært alvorlige epilepsiformen er svakt. Det finnes kun to små randomiserte studier på effekten av stiripentol som tilleggsbehandling til valproat og klobazam1. Våre råd baseres derfor hovedsakelig på internasjonale retningslinjer234, oversikter og ekspertuttalelser5678 og klinisk erfaring.

 

Stiripentol er registert som tilleggsbehandling til valproat og klobazam og kan påvirke serumnivået av begge disse legemidlene slik at dosejustering av disse kan bli nødvendig.

 

Tilstanden er uttalt terapiresistent og ikke-medikamentelle alternativer bør vurderes, spesielt diettbehandling. Disse pasientene bør henvises til barnelege/nevrolog med spesialkompetanse.

 

Ved Dravet syndrom kan karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin og lamotrigin forverre anfallene, og disse legemidlene bør derfor helst unngås9.

 

*Ikke registrert i Norge

Referanser 

1. Chiron C, Marchand MC, Tran A et al. Stiripentol in severe myoclonic epilepsy in infancy: a randomised placebo-controlled syndrome-dedicated trial. STICLO study group. Lancet 2000; 356: 1638-42.
2. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137:The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
3. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 81, 2005: (www.sign.ac.uk)
4. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
5. Brigo F, Storti M. Antiepileptic drugs for the treatment of severe myoclonic epilepsy in infancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013; 11: CD010483.
6. Kassai B, Chiron C, Augier S et al. Severe myoclonic epilepsy in infancy: a systematic review and a meta analysis of individual patient data. Epilepsia 2008; 49: 343-8.
7. Wheless JW. Managing severe epilepsy syndromes of early childhood. J Child Neurol 2009; 24 (Suppl. 8): S24-32.
8. Vigevano F, Arzimanoglou A, Plouin P et al. Therapeutic approach to epileptic encephalopathies. Epilepsia 2013; 54(Suppl. 8): S45-50.
9. Guerrini R, Belmonte A, Genton P. Antiepileptic drug-induced worsening of seizures in children. Epilepsia 1998; 39 (Suppl 3): S2-10.