Hvor bør utredningen skje?

24.04.2023Versjon 1.3

Hvor bør utredningen skje? 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at utredningen skjer i regi av en barnelege eller nevrolog med særskilt kompetanse og erfaring med epilepsi – i tett samarbeid med pasient og pårørende

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring og brukerinnspill

 

Epilepsiutredning er en spesialistoppgave. Dersom pasient, pårørende og/eller fastlege får mistanke om epilepsi, bør pasienten henvises så raskt som mulig til den lokale barne- eller nevrologiske sykehusavdeling – avhengig av pasientens alder1. Dersom utredningen her etterlater usikkerhet om diagnosen, bør pasienten følges opp til man får en diagnostisk avklaring, ev. bør pasienten henvises til nærmeste universitetssykehus. Dersom det fortsatt råder tvil om diagnosen, og/eller det foreligger sammensatte tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller det foreligger en utilfredsstillende anfallssituasjon etter behandlingsforsøk med to til tre epilepsimedisiner, bør pasienten henvises til landets eneste spesialsykehus for personer med alvorlig epilepsi, SSE ved Sandvika i Bærum, for en bredt anlagt tverrfaglig utredning.

Referanser 

1. Prioriteringer i helsesektoren - verdigrunnlag, status og utfordringer. Helsedirektoratet 01.03.2012, IS-1967.