Hvordan starte behandlingen?

24.04.2023Versjon 1.4

Oppstart av behandlingen 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Startdose, doseopptrappingstakt og første måldose bestemmes ut fra det preparatet man har valgt og pasientens kliniske situasjon
  • For at pasienten kan utvikle toleranse for sentralnervøse bivirkninger, foreslår vi å starte med lav dose og deretter øke dosen langsomt til effekt eller bivirkninger
  • Vi foreslår et enklest mulig doseringsregime, helst med én eller maksimalt to døgndoser
  • Etter å ha oppnådd anfallskontroll foreslår vi å måle serumkonsentrasjonen av legemidlet

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Det anbefales å starte med ett legemiddel (monoterapi) og foreta en langsom doseopptrapping over flere uker (”start low, go slow”). Dosen økes til pasienten blir anfallsfri, ev. har utviklet uakseptable bivirkninger. Målet er alltid minste effektive dose1.

 

Noen antiepileptika kan trappes raskere opp til første måldose enn andre, jf. tabell 32.

 

Tabell 3. Opptrappingstakt for de ulike antiepileptika

Kan trappes opp raskt (< 1 uke)

Trappes opp over 2-4 uker

Trappes opp over > 4 uker

Fenytoin

Karbamazepin

Lamotrigin

Fenobarbital

Etosuksimid

Lakosamid

Valproat

Gabapentin

Topiramat

Acetazolamid

Levetiracetam

Pregabalin

Sultiam

Okskarbazepin

Perampanel

 

Vigabatrin

 

 

Zonisamid

 

 

Å klare seg med ett legemiddel fremfor kombinasjonsterapi, er alltid gunstig. Det er mindre bivirkninger, mindre risiko for interaksjoner, etterlevelsen er bedre og det er billigere.

 

Fordi det er store individuelle variasjoner i omsetningen av legemidler, er det vanskelig å angi optimale doser av antiepileptika. Doseringen må med andre ord individualiseres og bygge på oppnådd effekt og tolerabilitet. Et antiepileptikum i optimal dose bør forsøkes i minst 2-3 måneder før man ev. velger et annet alternativ.

Dosering av de forskjellige antiepileptika 

Tabell 4 viser våre forslag til startdose, doseopptrappingstakt og første måldose for de fleste antiepileptika, for både voksne og barn. Man må imidlertid huske at startdose og doseopptrappingstakt i noen grad vil måtte tilpasses den enkelte pasients kliniske situasjon, blant annet av om pasienten er inneliggende eller poliklinisk, pasientens anfallssituasjon, alder, funksjonsnivå m.m. Opptrappingstakten varierer også med type antiepileptikum.

 

Tabell 4. Forslag til startdose, doseoppterappingstakt og første måldose for de mest brukte antiepileptika

Virkestoff (forkortelse) og Handelsnavn (kursiv)

Startdose

Opptrappingstakt

Første måldose

Fenobarbital (PB)

 

Fenemal

Barn: 1-2mg/kg/dag x 1

 

Voksen: 50mg

Barn:Øke ukentlig med 1-2mg/kg/dag

 

Voksen: Øke med 50 mg hver 3. uke

Barn: 2-5mg/kg/dag x 1

 

Voksen: 50-100 mg vesp

Fenytoin (PHT)

 

Epinat

Fenytoin

Barn: 3-5mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 50mg

Barn: økes ukentlig med 1 mg/ kg/dag

 

Voksen: Øke med 50 mg hver 3 dag

Barn: opptil 5-8 mg/kg/dag. NB serum-konsentrasjon

 

Voksen: 200 mg (100 mgx2)

Karbamazepin

(CBZ)

 

Tegretol ret.

Trimonil ret.

Barn: 5 mg/kg /dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 100-200 mg (50-100x2)

Barn: øke ukentlig med 5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: Øke med 100-200 mg hver uke

Barn: 10-25 mg/kg/dag fordelt på 2 doser.

 

Voksen: 400-600 mg (200-300 mgx2)

Okskarbazepin

(OCBZ)

 

Trileptal

Apydan

Barn: 8 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

 

Voksen: 300 mg (150x2)

Barn: øke ukentlig med 8 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

 

Voksen: Øke med 150-300 mg hver uke

Barn: 30-45 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 600-900 mg (300-450 mgx2)

Vigabatrin

(VGB)

 

Sabrilex

Barn (ikke spasmer): 10–40 mg /kg/dag fordelt på 2 doser. Ved infantile spasmer: 25 mg/kg/dag

 

 

 

Voksen: 500 mg vesp.

Barn: (ikke spasmer): økes ukentlig med 10 –40 mg /kg/dag fordelt på 2 doser

Ved infantile spasmer: øk etter 3 dager til 50mg/kg/dag (se West syndrom)

 

Voksen: Øke med 500 mg hver uke

Barn: 40mg/kg/dag på 2 doser.

Ved infantile spasmer: 75–150 mg/kg/dag

 

 

 

 

Voksen: 1000 mg (500 mgx2)

Lamotrigin

(LTG)

 

Lamictal

Lamotrigin

Barn:

Monoterapi: 0,3mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Kombinasjon med valproat: 0,15 mg/kg /dag fordelt på 2 doser

 

Kombinasjon med EIAEDs: 0,6 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 25 mg som monodose. Hvis kombinert med VPA: 12,5 mg (25 mg hver 2. dag)

Barn:

Monoterapi: 0,6 mg/kg/dag med økning hver 1-2 uke

 

Kombinasjon med valproat: 0,15 – 0,3 mg/kg/d hver 1-2 uker

 

Kombinasjon med EIAEDs: 0,6–1,2 mg/kg/dag med økning hver 1-2 uke

 

 

 

 

Voksen: Øke med 25 mg hver 2. uke.

Barn:

Monoterapi: 1-10 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Kombinasjon med valproat: 1-5 mg/kg/d fordelt på 2 doser

 

Kombinasjon med EIAEDs: 5–15 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 150-200 mg (75-100 mgx2). Hvis kombinert med VPA: 100 mg (50 mgx2). Hvis kombinert med EIAEDs: 300-400 mg (150-200 mgx2)

Etosuksimid

(ESM)

 

Zarondan

Petnidan

Suxinitin

Barn: 5 mg/kg /dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 250 mg

Barn: øke ukentlig med 5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: Øke med 250 mg hver 2. uke

Barn: 15-20 mg /kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 500-1000 mg (250-500 mgx2)

Levetiracetam

(LEV)

 

Keppra

Barn: 5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 250 mg

Barn: øke ukentlig med 5 -10 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: Øke med 250 mg hver uke

Barn: 20- 30 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 1000 mg (500 mgx2)

Topiramat

(TPM)

 

Topimax

Topiramat

Barn: 0,5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 25 mg

Barn: øke ukentlig med 0,5 – 1 mg/kg

 

Voksen: Øke med 25 mg hver uke

Barn: 4–10 mg/kg/dag fordelt på 2 doser.


Voksen: 100 mg (50 mgx2)

Valproat

(VPA)

 

Orfiril

Deprakine

Barn: 5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 300 mg som monodose

Barn: øke ukentlig med 5 -10 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: Øke med 150 mg hver 2. dag

Barn: 20-30 mg/kg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 600 mg (300 mgx2)

Pregabalin

(PGB)

 

Lyrica

Barn: Ikke registert for barn

 

Voksen: 75 mg

Barn: Ikke registert for barn

 

Voksen: Øke med 75 mg hver uke

Barn: Ikke registert for barn

 

Voksen: 300 mg (150 mgx2)

Lakosamid

(LCM)

 

Vimpat

Barn: over 16 år; se voksne

 

Voksen: 50 mg

Barn: over 16 år; se voksne

 

Voksen: Øke med 50 mg hver uke

Barn: over 16 år; se voksne

 

Voksen: 200 mg (100 mgx2)

Zonisamid

(ZNS)

 

Zonegran

Barn: 0,5 mg/kg/dag fordelt på 1-2 doser

 

Voksen: 50 mg (25x2)

Barn: øke ukentlig med 0,5 – 1 mg/kg

 

Voksen: Øke med 50 mg hver 2. uke

Barn: 4–8 mg/kg/dag fordelt på 1-2 doser


Voksen: 200 mg (100 mgx2)

Eslikarbazepin

(ESL)

 

Zebinix

Barn: Mangler data

 

Voksen: 400 mg vesp

Barn: Mangler data

 

Voksen: Øke med 400 mg etter 2 uker

Barn: Mangler data

 

Voksen: 800 mg vesp

Gabapentin

(GBP)

 

Neurontin

Barn: 10mg/kg/dag fordelt på 3 doser

 

Voksen: 300 mg vesp

Barn: Øke ukentlig med 10mg/kg/dag fordelt på 3 doser

 

Voksen: Øke med 300 mg hver 3. dag

Barn: 25- 35 mg/kg/dag fordelt på 3 doser

 

Voksen: 900 mg (300 mgx3)

Felbamat

(FBM)

 

Taloxa

 

Barn: 7,5–15 mg/kg/dag fordelt på 2-3 doser (under tett oppfølging med blodprøver)

 

Voksen: 300 mg vesp

Barn: Øke hver 1-2 uke med 7,5–15 mg/kg/dag fordelt på 3 doser (under tett oppfølging med blodprøver)

 

Voksen: Øke med 300 mg hver uke

Barn: 30 mg/kg/dag fordelt på 3 doser (under tett oppfølging med blodprøver)

 

Voksen: 1800 mg (600 mgx3)

Klobazam

(CLB)

 

Frisium

Barn: 0,25-0,5 mg/kg/dag fordelt på 1-2 doser

 

Voksen: 5 mg vesp

Barn: øke med 0,25 mg/kg/d per uke

 

Voksen: Øke med 5 mg hver uke

Barn: 0,5 mg /kg fordelt på 1 – 2 doser

 

Voksen: 20 mg (10 mgx2)

Klonazepam

(CZP)

 

Rivotril

Barn: 0,01-0,02 mg/kg/dag fordelt på 1-3 doser

 

Voksen: 0,5 mg vesp

Barn: øke med 0,01-0,02 mg/kg/dag hver uke

 

Voksen: Øke med 0,5 mg hver uke

Barn: 0,03-0,1 mg/kg/dag fordelt på 1-3 doser

 

Voksen: 2 mg (1mgx2)

Rufinamid

(RUF)

 

Inovelon

Barn: 50–100mg/dag fordelt på 2 doser

 

Voksen: 400 mg vesp

Barn: Øke med 50- 100 mg hver uke

 

Voksen: Øke med 400 mg hver uke

Barn: 1000 mg/dag fordelt på 2 doser

Med valproat: 400mg /dag

 

Voksen: 900-1200 mg (450-600 mgx2)

Stiripentol

(STP)

 

Diacomit

Barn: 10 mg/kg/dag fordelt på 2-3 doser

 

Voksen: 500 mg (250 mgx2)

Barn: Øke med 10 mg/kg/dag hver uke (Ev. dosejustering av valproat og benzodiazepin under opptrapping)

 

Voksen: Øke med 250 mg hver uke

Barn: 50/mg/kg/dag fordelt p 2-3 doser. Maksdose: 4 gram

 

Voksen: 1500 mg (750 mgx2)

Perampanel

(PER)

 

Fycompa

Barn: over 12 år; se voksne

 

Voksen: 2 mg vesp.

Barn: over 12 år; se voksne

 

Voksen: Øke med 2 mg hver 4. uke

Barn: over 12 år; se voksne

 

Voksen: 4-6 mg vesp.

Sultiam

(SUL)

 

Ospolot (uregistert)

Barn: 2-5 mg/kg/dag

 

Voksne: Ikke data

Barn: Øke ukentlig med 2-5 mg/kg/dag

 

Voksne: Ikke data

Barn: 5–8 mg/kg/dag

 

Voksne: Ikke data

Acetazolamid

(AZM)

 

Diamox

Barn: 3-6 mg/kg/dag fordelt på 1-2 doser

 

Voksne:

Barn: Øke ukentlig med 3-6 mg/kg/dag fordelt på 1-2 doser per uke

 

Voksne:

Barn: opptil 10mg/kg/dag fordelt på 2 doser

< 20 kg 125mg

20-30 kg 187 mg

> 30kg 250 mg

EIAEDs=Enzyminduserende antiepileptika (for eksempel fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)

Generelle referanser 

Referanser 

1. Perucca E, Tomson T. The pharmacological treatment of epilepsy in adults. Lancet Neurol 2011; 10: 446-56.
2. Britton JW, Cunningham J. Antiepileptic drugs: pharmacology, epilepsy indications, and selection. In: Casgino GD, Sirven JI (red). Adult Epilepsy. Wiley-Blackwell, Chichester 2011; 131-69.