Menopause

24.04.2023Versjon 1.2

Anbefaling og innledning 

Arbeidsgruppens anbefaling:

  • Vi anbefaler å være tilbakeholden med østrogensubstitusjon hos postmenopausale kvinner med epilepsi da dette kan øke anfallstendensen
  • Fordi både østrogenmangel og visse antiepileptika (spesielt enzyminduserende medikamenter, muligvis også valproat) kan gi økt risiko for bentap, foreslår vi at disse kvinnene får ekstra tilskudd av kalsium og vitamin D, ev. også bifosfanater ved påvist osteoporose

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Kliniske erfaringer.

 

I industraliserte land er risikoen for å utvikle epilepsi høyest etter 60 års-alder. Likevel har postmenopausale kvinner med epilepsi fått relativt lite oppmerksomhet. Mange opplever endring i anfallsfrekvens når de går inn i klimakteriet. Dessuten kan epilepsien gjøre at kvinnene får menstruasjonsopphør tidligere enn gjennomsnittet. Antiepileptika kan forstyrre benmetabolismen, og østrogenmangelen vil i tillegg kunne forsterke utvikling av osteopeni og osteoporose. Spørsmålet om hormonsubstitusjon til disse kvinnene kan være vanskelig for både legen og pasienten.

Hormonsubstitusjon 

Noen små studier tyder på at bruk av østrogen og kombinasjonspreparater kan gi økt risiko for en forsterket anfallstendens12. Vi savner imidlertid større, prospektive randomiserte studier på dette feltet. Østrogen plaster (17-β-østradiol som etterligner det østradiolet vi har i kroppen) sammen med hormonspiral (gestagentilskudd) kan være aktuelt i en periode for å bedre søvnkvaliteten når hetetokter er svært plagsomme. Anfallsfrekvensen bør monitoreres, og ved anfallsøkning bør serumkonsentrasjoner av antiepileptika måles og gestagentilskudd vurderes.

 

Vaginaltabletter (Vagifem) eller vaginalkrem brukes mot lokale plager og kan brukes av kvinner med epilepsi på linje med kvinner generelt.

Økt risiko for osteporose 

Rent generelt har kvinner med epilepsi økt risiko for bentap og frakturer3. Årsakene er multifaktorielle. Følgende tiltak anbefales:

 

Fem år etter oppstart av behandling med antiepileptika, spesielt enzyminduserende medikamenter og valproat, og før iverksatt behandling av postmenopausale kvinner:

  • Blodprøve: Kalsium, Fosfor, ALP, PTH og 1,25 vitamin D måles.
  • Bentetthetsmåling (DEXA).
  • Livsstilsråd: Jevnlig fysisk trening, røykavvenning, redusert alkoholinntak.
  • Tilskudd av kalsium 1000 mg (tilsvarer Calcigran forte 1 x 1-2) og 400-800 IE vitamin D daglig.
  • Ved påvist osteopeni/osteoporose uten brudd: Kalsium 1000 mg og 400-800 IE vitamin D daglig. Tillegg av bisfosfonat ev. raloxifen bør vurderes, ev i samråd med endokrinolog
  • Ved påvist osteoporose med lavenergibrudd: Kalsium 1500 mg og 5000 IE vitamin D daglig. Bisfosfonat, ev. vurdere raloxifen, ev. i samråd med endokrinolog

Referanser 

1. Sveinsson O, Tomson T. Epilepsy and menopause: potential implications for pharmacotherapy. Drugs Aging 2014; 31: 671-5.
2. Tomson T, Lukic S, Ohman I. Are lamotrigine kinetics altered in menopause? Observations from a drug monitoring database. Epilepsy Behav 2010;19: 86-8.
3. Nakken KO, Taubøll E. Bone loss associated with use of antiepileptic drugs. Expert Opin Drug Saf 2010; 9: 561-71.