Sykdommer assosiert med epilepsi

24.04.2023Versjon 1.3

Sykdommer assosiert med epilepsi 

I faglitteraturen opererer man med ’epilepsy only’ og ’epilepsy plus’.

 

Begrepet ’epilepsy plus’ benyttes hos nær halvparten av pasientgruppen fordi de har tilleggsproblemer av somatisk/nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art1. Den underliggende hjernesykdom eller -skade kan føre til også andre problemer enn anfall. Vanligst er utviklingshemning som ses hos ca. 40 % blant barn med epilepsi og hos ca. 20 % blant voksne2. Motoriske vansker som følge av cerebral parese ses hos ca. 22 % blant barn med epilepsi og hos ca. 9 % av voksne3. Dessuten er det en overhyppighet av ADHD blant barn med epilepsi4.

 

Psykiske og psykiatriske vansker, særlig angst og depresjon, er hyppig blant både barn og voksne med epilepsi456. Slike problemer kan dels ha et organisk grunnlag, dels skyldes behandlingen, og dels vanskene med å måtte leve med en uforutsigbar og stigmatiserende anfallssykdom7.

 

Referanser 

1. Baca CB, Vickrey BG, Caplan R et al. Psychiatric and medical comorbidity and quality of life outcomes in childhood-onset epilepsy. Pediatrics 2011; 128: 1532-43.
2. Forsgren L, Bucht G, Eriksson S et al. Incidence and clinical characterization of unprovoked seizures in adults: a prospective population-based study. Epilepsia 1996; 37: 224-9.
3. Sidenvall R, Forsgren L, Heijbel J. Prevalence and characteristics of epilepsy in children in Northern Sweden. Seizure 1996; 5: 139-46.
4. Lin JJ, Mula M, Hermann BP. Uncovering the neurobehavioural comorbidities of epilepsy over the lifespan. Lancet 2012; 380: 1180-92.
5. Kanner AM, Barry JJ. Depression and psychotic disorders associated with epilepsy – are they unique? Epilepsy Behav 2001; 2: 170-86.
6. Williams J, Griebel ML, Dykman RA. Neuropsychological patterns in pediatric epilepsy. Seizure 1998; 7: 223-8.
7. Tellez-Zenteno JF, Patten SB, Jette N et al. Psychiatric comorbidity in epilepsy: a population-based analysis. Epilepsia 2007; 48: 2336-44.