Andre typer nevrostimuleringer

24.04.2023Versjon 1.2

Dyp hjernestimulering og stimulering av trigeminusnerven 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Dyp hjernestimulering kan være aktuelt for enkelte voksne med svært alvorlig epilepsi, men behandlingen er foreløpig av utprøvende karakter

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Ved dyp hjernestimulering får voksne pasienter med en terapiresistent epilepsi innoperert elektroder i de fremre thalamuskjerner. Disse blir stimulert kontinuerlig eller intermitterende. Det er utført én klasse I-studie av 110 pasienter med fokale anfall med eller uten utvikling til tonisk-kloniske anfall. Den viste at 54 % hadde > 50 % reduksjon av anfallsfrekvensen etter 2 år12.

 

Som et mulig alternativ til VNS – og som en mindre invasiv behandling – er det de siste årene introdusert perkutan intermitterende elektrisk stimulering av perifere grener av trigeminusnerven (pannen, øret). Det er hittil kun utført noen få pilotstudier3.

 

Dyp hjernestimulering er ikke et behandlingstilbud i Norge i dag. Dyp hjernestimulering er foreløpig et behandlingstilbud som har vært gitt til noen få pasienter i forbindelse med et forskningsprosjekt i Norge. Behandlingen med dyp hjernestimulator er ikke et etablert tilbud internasjonalt, men gjøres enkelte steder og da oftest i forbindelse med forskning. Det er fortsatt usikker effekt av denne behandlingen.

Referanser 

1. Fisher RS, Salanova V, Witt T et al. Electrical stimulation of the anterior nucleus of the thalamus for treatment of refractory epilepsy. Epilepsia 2010; 51: 899-908.
2. Fisher RS, Velasco AL. Electrical brain stimulation for epilepsy. Nat Rev Neurol 2014; 10: 261-70.
3. Zare M, Salehi M, Mahvari J et al. Trigeminal nerve stimulation: a new way of treatment of refractory seizures. Adv Biomed Res 2014; 3: 81.