Andre typer nevrostimuleringer

20.10.2022Versjon 1.1

Dyp hjernestimulering og stimulering av trigeminusnerven 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Dyp hjernestimulering kan være aktuelt for enkelte voksne med svært alvorlig epilepsi, men behandlingen er foreløpig av utprøvende karakter

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Ved dyp hjernestimulering får voksne pasienter med en terapiresistent epilepsi innoperert elektroder i de fremre thalamuskjerner. Disse blir stimulert kontinuerlig eller intermitterende. Det er utført én klasse I-studie av 110 pasienter med fokale anfall med eller uten utvikling til tonisk-kloniske anfall. Den viste at 54 % hadde > 50 % reduksjon av anfallsfrekvensen etter 2 år (1,2).

 

Som et mulig alternativ til VNS – og som en mindre invasiv behandling – er det de siste årene introdusert perkutan intermitterende elektrisk stimulering av perifere grener av trigeminusnerven (pannen, øret). Det er hittil kun utført noen få pilotstudier (3).

 

Dyp hjernestimulering er ikke et behandlingstilbud i Norge i dag. Dyp hjernestimulering er foreløpig et behandlingstilbud som har vært gitt til noen få pasienter i forbindelse med et forskningsprosjekt i Norge. Behandlingen med dyp hjernestimulator er ikke et etablert tilbud internasjonalt, men gjøres enkelte steder og da oftest i forbindelse med forskning. Det er fortsatt usikker effekt av denne behandlingen.

Referanser 

  1. Fisher RS, Salanova V, Witt T et al. Electrical stimulation of the anterior nucleus of the thalamus for treatment of refractory epilepsy. Epilepsia 2010; 51: 899-908.
  2. Fisher RS, Velasco AL. Electrical brain stimulation for epilepsy. Nat Rev Neurol 2014; 10: 261-70.
  3. Zare M, Salehi M, Mahvari J et al. Trigeminal nerve stimulation: a new way of treatment of refractory seizures. Adv Biomed Res 2014; 3: 81.