Rolandisk epilepsi

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av Rolandisk epilepsi (BECTS) 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Ved denne epilepsiformen er det ikke alltid nødvendig med fast anfallsforebyggende medisinering
  • Velger man å starte farmakologisk behandling, foreslår vi okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin eller levetiracetam som førstevalg
  • Som andrevalg foreslår vi sultiam*, valproat eller en lav dose av et benzodiazepin
  • Andre alternativer er topiramat eller zonisamid

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Ved denne epilepsiformen foreligger det kun fire relativt små kontrollerte studier, alle med lavt evidensnivå. Studiene omfatter sultiam, gabapentin, levetiracetam, okskarbazepin, klobazam, karbamazepin og topiramat1. Våre forslag må derfor i stor grad basere seg på internasjonale retningslinjer1234, oversikter56, ekspertuttalelser789 og på klinisk erfaring.

 

Noen av disse barna har så få anfall (kun ett eller to) at man kan vurdere ikke å gi fast medikasjon, men klare seg med god informasjon og ev. ha anfallsstoppende medikasjon i beredskap. Behovet for behandling vil ikke bare være avhengig av anfallssituasjonen, men også av om det er kognitive og tilhørende skolevansker i tillegg.

 

Å planlegge seponering av legemidlene er viktig hos disse barna, da dette er en epilepsiform de etter hvert vokser av seg.

 

Hos noen få pasienter har vi sett at legemidlene, spesielt karbamazepin, kan forverre ikke bare anfallsssituasjonen, men også EEG-forstyrrelsene og barnas daglige fungering10111213. Hvis så er tilfelle, må legemidlet trappes ned og ev. erstattes med et annet.

 

*Sultiam er ikke registert i Norge, men kan fås på registeringsfritak og dekkes etter søknad. Det påhviler den som skriver ut preparatetet en plikt til å skaffe seg kjennskap til det. Vanligste bivirkning ved sultiam er tungpustethet, dette er ofte doseavhengig. Det er anbefalt å kontrollere blodverdier og elektrolytter ved behandling med sultiam.

Referanser 

1. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
2. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137: The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
3. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 401-9.
4. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, II: Treatment of refractory epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 410-23.
5. Tan HJ, Singh J, Gupta R et al Comparison of antiepileptic drugs, no treatment, or placebo for children with benign epilepsy with centro temporal spikes. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9
6. Milburn-McNulty P, Powell G, Sills GJ et al. Sulthiame monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014.
7. Wheless JW, Clarke DF, Arzimanoglou A et al. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007. Epileptic Disord 2007; 9: 353-412.
8. Sanchez F, Loddenkemper T. Pediatric focal epilepsy syndromes. J Clin Neurophysiol 2012 ; 29: 425-40.
9. Mellish LC, Dunkley C, Ferrie CD et al, Antiepileptic drug treatment of rolandic epilepsy and Panayiotopoulos syndrome: clinical practice survey and clinical trial feasibility. Arch Dis Child 2015; 100: 62-7.
10. Guerrini R, Belmonte A, Genton P. Antiepileptic drug-induced worsening of seizures in children. Epilepsia. 1998; 39(Suppl 3): S2-10.
11. Perucca E, Gram L, Avanzini G et al. Antiepileptic drugs as a cause of worsening seizures. Epilepsia 1998; 39: 5-17.
12. Genton P. When antiepileptic drugs aggravate epilepsy. Brain Dev 2000; 22: 75-80.
13. Gayatri NA, Livingston JH. Aggravation of epilepsy by anti-epileptic drugs. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 394-8.