Ny e-læring om epilepsimedisiner

Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner. Det er åpent for alle, interaktivt med lyd og video. Du kan ta kurset på mobil, nettbrett eller PC.
For 1/3 av pasientene er anfalls-reduksjon og en god balanse mellom effekt og bivirkninger et realistisk mål.
For 1/3 av pasientene er anfalls-reduksjon og en god balanse mellom effekt og bivirkninger et realistisk mål.
Elisabeth Parr
02.10.2017 13:56:37

Mange lurer på hvordan man tar epilepsimedisiner på riktig måte. En studie fra SSE viser at i 1/3 av tilfellene var legen og pasienten ikke enige om medisin eller dose av epilepsimedisiner. Det var 175 pasienter og deres lege som svarte på en spørreundersøkelse (Mevåg 2017).

 

Målgruppen er personer med epilepsi og deres pårørende. E-læringen er aktuell for alle som jobber med personer med epilepsi. Kurset er interaktivt med lyd og video. Det kan brukes som folkeopplysning, er åpent for alle og gratis. Det tar 30-60 minutter å gå gjennom kurset.

 

 

Pasienter har deltatt i utviklingen av kurset sammen med Cecilie Landmark og Karen A. B. Debernard ved farmakologiteamet og Ellen S. Kjendbakke ved undervisningsenheten ved SSE.