EpiSnakk - en e-læring om epilepsi for barn

Mange barn med epilepsi har behov for kunnskap og veiledning. EpiSnakk kan være et godt hjelpemiddel når barn skal sette ord på egen sykdom. Det kan også gjøre det lettere å snakke om epilepsi for søsken, familie, venner, barnehage og skole. Barn som har foreldre med epilepsi kan også ha nytte av EpiSnakk.
Ellen Sundland Kjendbakke
16.12.2019 10:43:57

Nytt samtaleverktøy

- SSE får henvist barn fra hele landet, og vi ønsker å sette mer fokus på det å samtale med barn om epilepsi. Vi bruker allerede bøker, spørsmålskort og film, men for å møte barnas behov har vi ønsket oss et nytt verktøy. Episnakk gir våre erfarne sykepleiere et godt utgangspunkt for å snakke med barna og øke kunnskapen deres om epilepsi. Det er mange vanskelige temaer. Økt kunnskap kan gjøre barna tryggere.

 

Prosessen

EpiSnakk er resultat av et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi ved SSE. Innholdet er basert på relevant forskningslitteratur, fagkunnskap fra sykepleietjenesten, fokusgruppeintervjuer med foreldre, og idémyldring med barn.