Hvordan kan en sykepleier bruke retningslinjen om epilepsi i klinisk praksis?

Slik kan en sykepleier bruke retningslinjen om epilepsi til å forberede seg til en poliklinisk time.
Merete L. Hem, Elisabeth Parr
16.04.2018 14:07:25

Veiledning til sykepleiere

 

Dette er et tenkt tilfelle. Sykepleier skal ha samtale med mor til Marie. Marie er 10 år og har en kjent epilepsi. Hun har absenser og generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK). Mor har ringt og var engstelig fordi Marie har fått et kraftig, rødt utslett. Mor ønsker også veiledning i håndtering anfall og tilrettelegging av hverdagen.