Ny app: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Retningslinjen er lett tilgjengelig, du kan ha informasjonen på mobilen i lomma hele tiden! Den er enkel å finne frem i, har god søkefunksjon og oppdateres jevnlig. Filmer er lagt inn for å illustrere anfall.
Prøv retningslinjen på app
Prøv retningslinjen på app
Ellen Sundland Kjendbakke og Elisabeth Parr
16.11.2016 09:21:59

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med epilepsi. Retningslinjen skal være like relevant for hele landet, derfor har fagpersoner fra alle helseregioner og Epilepsiforbundet vært med i arbeidet.

 

 Likeverdig behandling av epilepsipasienter
- Vi håper at retningslinjen vil bidra til bedre kvalitet på epilepsiomsorgen i Norge og gi en mer likeverdig behandling av pasienter uansett hvor de bor. Dette har lenge vært et mål for oss, sier Grete Almåsbak, avdelingsleder ved SSE. Målgruppen er hele tjenesteapparatet som bistår personer med epilepsi. Den vil også være til nytte for pasienter og pårørende, understreker hun.

Konkrete råd til behandlere
Når skal en mistenke epilepsi? Hva bør en utredning inneholde? Hva er førstevalget av epilepsimedisiner for de ulike epilepsiformene? Hvem bør henvises til utredning for kirurgi? - Lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon om utredning og behandling av epilepsi har vært mangelvare sier Ellen Molteberg, seksjonsleder ved SSE. Anbefalingene som gis er konkrete og kunnskapsbaserte. De er bygget på det siste innen pasientkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskning. Retningslinjen er bredt forankret av fagpersoner innen epilepsifeltet fra hele landet, og skal oppdateres jevnlig.

Prøv app-en

Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store. For innlogging velg «MyMedicalBooks»( MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».


Medisinsk ansvarlig Karl Otto Nakken og prosjektleder Ellen S. Kjendbakke