Epilepsi og hukommelse er temaet for nytt e-læringskurs fra SSE

Mange med alvorlig epilepsi opplever at hukommelsen er svekket. E-læringskurset kan øke forståelsen for egne hukommelsesvansker og foreslår tiltak som kan gjøre hverdagen lettere. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom undervisningsenheten og psykologgruppen på SSE.
Ellen Sundland Kjendbakke
02.12.2019 11:51:08

- Opplevelsen av å ha en svekket hukommelse betyr ikke nødvendigvis at det er snakk om en generell hukommelsessvikt, understreker nevropsykolog Halvor Torgersen. Det kan være enkelte vansker som påvirker læringen, som oppmerksomhetsvansker eller ordfinningsvansker.  Derfor er det viktig å lære mer om hvordan hukommelsen fungerer og hvordan epilepsien påvirker den.

 

- Fordi mange har høye forventninger til seg selv, eller er inne i en dårlig periode, kan økt forståelse for egne opplevde hukommelsesvansker gjøre det lettere å sortere hva som kanskje er en svikt og hva som kan ha andre årsaker. Og ikke minst finnes det råd, tiltak og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere. Dette er nyttig kunnskap, også for helsepersonell, pårørende, venner, skole og arbeidsliv.

 

Start e-læringskurset: Epilepsi og hukommelse

 

Tenker nytt om pasientundervisning

- Å bruke e-læringer systematisk i pasientundervisningen er et mål for SSE. Vi er på vei mot en mer interaktiv og fleksibel undervisning, forteller Ellen Kjendbakke, undervisningsleder og ansvarlig for e-læringene fra Spesialsykehuset.

- Kursene er tilgjengelig på nett, og de kan tas når som helst. Pasientene kan kikke på e-læringen hjemme via mobiltelefon eller PC. Under innleggelsen kan det legges opp til gruppesamtaler og diskusjoner rundt temaer fra e-læringen. Kurset kan også være et samtaleverktøy når pasienten har én-til-én samtale med sykepleier. Undervisningen kan tilpasses den enkelte. Vi ønsker at flere helsepersonell og avdelinger utenfor SSE tar kursene i bruk. Røysumtunet bruker nå alle kursene våre i undervisningen.