Boken for de som vil lære mer om epilepsi

Selve «grunnboken» om epilepsi er nå ute i ny utgave. Boken er skrevet for helsepersonell og studenter, men kan også være nyttig for pårørende og personer som selv lever med epilepsi. Forfatter er Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi med bred erfaring fra behandling av mennesker med epilepsi.
Ellen Sundland Kjendbakke
27.05.2019 09:42:47

Riktig kunnskap kan endre holdninger


- Holdningene blant folk flest til mennesker som lever med epilepsi har endret seg i positiv retning, sier Nakken. Men det er fremdeles stort behov for riktig kunnskap om epilepsi.


Boken er tuftet på kunnskap som både er forsknings- og erfaringsbasert. Leseren får innblikk i hva epilepsi er, diagnostikk, årsaker og behandlingsmuligheter. Forfatteren skriver også om spesielle utfordringer ved epilepsi, om samsykelighet og komplikasjoner, og om å leve med epilepsi.


Grundig språkvask


Boken er skrevet for alle som vil sette seg inn i hva epilepsi er. Den retter seg særlig mot personer med helsefaglig bakgrunn, men er skrevet slik at også pasienter og pårørende kan ha glede av den.


- Boken er gjort mer tilgjengelig for folk flest, sier Nakken. Han har forsøkt å unngå medisinsk «stammespråk» i størst mulig grad. Innholdet er ikke ment for epileptologer (medisinske spesialister innen epilepsi).


Lettlest


Innholdet i boken er kortet ned og strammet inn. – Boken er blitt for kort til å skremme bort folk, spøker forfatteren. Stoffet er stykket opp og er redigert på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere utgaver. Resultatet er blitt en mer lettlest bok.


 

  • Karl Otto Nakken. Epilepsi. Cappelen Damm Akademisk 2019. 3. utgave. ISBN: 9788202603762